O NÁS

O nás.

Spoločnosť WORLDCOLOUR, s.r.o. vstúpila na trh so službami v oblasti ošetrovania hotelového a zdravotníckeho textilu v roku 2006. Za tento relatívne krátky čas sa vypracovala na špičku medzi firmami pôsobiacimi v tejto brandži. V súčasnosti spolupracuje spoločnosť s takmer 200 obchodnými partnermi a v dvojzmennej prevádzke vyperie a vyžehlí cca 12 ton bielizne denne. Tento výrazný vzostup spoločnosti sa uskutočnil vďaka viacerým faktorom, ktoré pozitívne ovplyvňujú výrobnú činnosť firmy a jej styk so zákazníkmi. Základným predpokladom pre dosahovanie vysokej úrovne kvality a zvýšenia životnosti bielizne je nainštalovaná technika od firmy KANNEGIESSER, PRIMUS a LAVAMAC. Rovnako dôležité pre kvality celého procesu je používaná chémia od švajčiarskej firmy BEZEMA. Systém dávkovania pracích prípravkov je riadený počítačom a minimalizuje vplyv obsluhy na celý proces. Používané prípravky sú zásadne tekuté a neobsahujú chlór, fosfor a iné látky, ktoré poškodzujú textilné vlákna. Všetky sú ľahko biologicky odbúrateľné. Pre kvalitu prania je tiež dôležitá upravená voda z vlastnej studne. Moderná úpravovňa vody zabezpečuje úplnú elimináciu vápnik a, železa a mangánu, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú proces prania.

Pre zabezpečenie vysokej úrovne kvality nemožno opomenúť ani ľudský faktor, ktorý ovplyvňuje celý proces. Prevažná väčšina obslužného personálu má skúsenosti s textilnou resp. konfekčnou výrobou. Pre uspokojenie potrieb svojich zákazníkov spoločnosť vybudovala silný logistický systém. Významnú úlohu v ňom si plní vlastná autodoprava a pojazdné vozíky na jednoduchšiu manipuláciu s bielizňou. Vďaka tomuto systému je firma schopná zabezpečiť potreby klientov v okruhu cca 100 km od svojho sídla.